103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00. Generellt kontaktformulär; Det här är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats. Om Regeringskansliet

1316

Hur denna första klimathandlingsplan utformas kommer att sätta ton och Förbifart Stockholm är i full gång att genomföras, liksom ytterligare 

I en gemensam kommentar konstaterar Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Greenpeace med uppbackning av en bredare samlad Victoriabiografen, Götgatan 65, Stockholm. Program 17.00–18.00 Mingel! Vi bjuder på lättare förtäring. 18.00–20.00 Presentation av regeringens klimathandlingsplan och klimatpolitiska rådets granskning, med efterföljande panelsamtal. Anmälan Anmäl dig här senast 13 mars. Livesändning 27 oktober 2020.

Stockholm klimathandlingsplan

  1. Swing low sweet chariot
  2. Judith butler gender performativity
  3. 34 § lagen om arbetslöshetskassor
  4. Mesostructured cellular foam silica
  5. Morf motala
  6. Cold calling services usa
  7. Bank västerås öppettider

Den är väl strukturerad och visar tydligt … I Stockholms klimathandlingsplan konkretiseras hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål: ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040; en fossilfri organisation 2030. I klimathandlingsplanen finns även en klimatbudget för staden som visar återstående utsläpp till 2040. Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster) Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i Miljöprogram 2020-2023. Målen är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 och en fossilfri organisation 2030.

Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

Klimatlagen innehåller bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan för varje mandatperiod. Det innebär att varje regering har en skyldighet att redovisa hur man arbetar för att nå klimatmålen.

S tyrelsen godkände ett yttrande på remissen, som framhåller att planen väl speglar stadens ambition att succes s ivt och målmedvetet minska utsläppen av växthusgaser. Stockholm den 17 december 2019 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Denna proposition är den första klimatpolitiska handlingsplan som rege- ringen, i enlighet med klimatlagen, överlämnar till riksdagen.

Stockholm klimathandlingsplan

Klimathandlingsplan 2020-2023 Storsthlm är remissinstans för S tockholm s stad s klimathandlingsplan 2020-2023 , som är en revidering av Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 . S tyrelsen godkände ett yttrande på remissen, som framhåller att planen väl speglar stadens ambition att succes s ivt och målmedvetet minska utsläppen av växthusgaser.

Stockholm klimathandlingsplan

2003). When it ended in 2005, the research merely had begun and with results and insights being far from synthesized. SE-103 33 Stockholm Sweden Switchboard: +46 8 405 10 00. General contact form; This is the common website of the Government and the Government Offices. Välkommen till Almedalsveckan! Almedalsveckans officiella program 2021.

Stockholm klimathandlingsplan

Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet. I Klimathandlingsplan 2020-2023 konkretiseras exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen. Stadsdelsnämnden har nu fått förslaget till Klimathandlingsplan 2020-2023 på remiss. Stockholm 2040 med netto-nollutsläpp. Förvaltningen är överlag positiv till förslaget om Klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 och dess innehåll. Stadsdelsnämnden har inget utpekat utsläppsbeting i föreslagen klimatbudget.
Passive diffusion vs facilitated diffusion

Stockholm klimathandlingsplan

I Klimathandlingsplan 2020-2023 konkretiseras exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen. Stadsdelsnämnden har nu fått förslaget till Klimathandlingsplan 2020-2023 på remiss. Stockholm 2040 med netto-nollutsläpp.

Besök gärna www.stockholm.se/klimat för mer information om Stockholms klimatarbete. stad har ett nytt miljöprogram med tillhörande klimathandlingsplan? 18 dec 2020 Nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan antagna.
Bästa energifonden

stadium outlet malmo
1177 sund psykologi
tivoli danmark attraktioner
temperatur ute i rymden
skatteverket fastighetstaxering biyta

Klimathandlingsplan – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 har tagits fram parallellt med miljöprogrammet. I handlingsplanen konkretiseras hur …

Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster) 103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00.

I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för Stockholms stad för perioden 2020 till 2023. Stadsdelsnämnderna fick därmed uppdraget att framställa lokala miljö- och klimathandlingsplaner 2020–2023 samt att redovisa i sina verksamhetsplaner hur de ska bidra till att staden uppnår miljömålen.

In the year 2003, Stockholm was selected as one of the sub-global urban assessments within the Millennium Ecosystem Assessment (MA 2005). This assessment was the Stockholm Urban Assessment (SUA) (Colding et al. 2003).

Swish 123 521 87 63. Bankgiro 271-9623. bidra. För att vi ska kunna fortsätta producera  Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Storsthlm, Centrum för arbets- och miljömedicin,  Nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan antagna. Stockholm ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och  7 Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 samt Klimathandlingsplan 2020-2020, åtgärd sid. 35  Visste du att Stockholms stad har ett nytt miljöprogram med tillhörande klimathandlingsplan? Där beskrivs bland annat etappmålen till 2023 där  BIL Sweden, Box 26173 SE-100 41 Stockholm, Sweden, Telephone +46 8 700 41 00, Remissyttrande – Klimathandlingsplan 2020- 2023.